Privacy management in 100 dagen is een programma van Privacy Management Partners

Privacy management in 100 dagen

 

Onze resultaten

Wij ondersteunen de organisatie om de volgende resultaten te halen:
  • Beperken van privacy gerelateerde risico's
  • Voldoen aan wet- en regelgeving omtrent privacy bescherming
  • Incident management processen en heldere verantwoording als het toch eens misgaat

Hoe doen wij dit

Wij ondersteunen risico manager, compliance manager of privacy officer met:
  • Een scan of diagnose en het opstellen van een plan van aanpak
  • Een aanpak en inrichting van de bedrijfsprocessen met een hoge privacy impact
  • Een aanpak en inrichting van de privacy organisatie en de privacy management processen
  • Training en eventueel een interim privacy officer

In 100 dagen

Honderd dagen is een stimulans om te prioriteren op de belangrijkste processen en risico's. In drie maanden doorlooptijd kunnen de privacy organisatie en de governance aantoonbaar voldoen aan de principes van 'in control'. Het beheer op privacy gaat vanaf dat moment via een regulier privacy management proces.